CÔNG TY TNHH ÁC QUY ĐẠI THẮNG

CÔNG TY TNHH ÁC QUY ĐẠI THẮNG

CÔNG TY TNHH ÁC QUY ĐẠI THẮNG

Chào mừng quý khách đến với website công ty tnhh ắc quy đại thắng
Facebook tiwtter google youtube

N28 (12V - 28Ah)

N28 (12V - 28Ah)

Giá: Liên hệ

12N4 (12V - 4Ah)

12N4 (12V - 4Ah)

Giá: Liên hệ

MF44B19 (R/L) (12V-40Ah)

MF44B19 (R/L) (12V-40Ah)

Giá: Liên hệ

-5%

N28 (12V - 28Ah)

N28 (12V - 28Ah)

Giá: 630.000 đ

Giá bán: 600.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
580,000 VNĐ

N30Z (12V - 30Ah)

N30Z (12V - 30Ah)

Giá: Liên hệ

MF50B24R/L(S) (12V - 45Ah)

MF50B24R/L(S) (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

12N5 (12V - 5Ah) Nhãn TS

12N5 (12V - 5Ah) Nhãn TS

Giá: Liên hệ

-5%

N30Z (12V - 30AH)

N30Z (12V - 30AH)

Giá: 660.000 đ

Giá bán: 630.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
600,000 VNĐ
-12%

TS1250 (12V - 5 Ah)

TS1250 (12V - 5 Ah)

Giá: 280.000 đ

Giá bán: 250.000 đ

NS40Z (R/L) (12V - 35Ah)

NS40Z (R/L) (12V - 35Ah)

Giá: Liên hệ

MF54519 (12V - 45Ah)

MF54519 (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1250S (12V - 4,5Ah)

TSM1250S (12V - 4,5Ah)

Giá: Liên hệ

-8%

TS1275 (12V - 7,5 Ah) (Màu Đen)

TS1275 (12V - 7,5 Ah) (Màu Đen)

Giá: 250.000 đ

Giá bán: 231.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
228,000 VNĐ

MF48D26 (R/L) (12V - 50Ah)

MF48D26 (R/L) (12V - 50Ah)

Giá: Liên hệ

NS60 (R/L) (12V - 45Ah)

NS60 (R/L) (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1250W (12V - 5Ah)

TSM1250W (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

-19%

TS1275 (12V - 7,5 Ah) (Màu Vàng)

TS1275 (12V - 7,5 Ah) (Màu Vàng)

Giá: 275.000 đ

Giá bán: 231.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
228,000 VNĐ

N50 (R/L) (12V - 50Ah)

N50 (R/L) (12V - 50Ah)

Giá: Liên hệ

MF55565 (12V-55Ah)

MF55565 (12V-55Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1250H (12V - 5Ah)

TSM1250H (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

-5%

TS12120 (12V - 12Ah)

TS12120 (12V - 12Ah)

Giá: 400.000 đ

Giá bán: 380.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
350,000 VNĐ

N50Z (R/L) (12V - 60Ah)

N50Z (R/L) (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

MF55559 (12V-55Ah)

MF55559 (12V-55Ah)

Giá: Liên hệ

-7%

TS12140 (12V - 14Ah)

TS12140 (12V - 14Ah)

Giá: 450.000 đ

Giá bán: 420.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
380,000 VNĐ

TSM1250MFH (12V - 5Ah)

TSM1250MFH (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

MF55D26 (R/L) (12V - 60Ah)

MF55D26 (R/L) (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

N70 (R/L) (12V-70Ah)

N70 (R/L) (12V-70Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1260W (12V - 6Ah)

TSM1260W (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

-5%

TS12180 (12V - 18Ah)

TS12180 (12V - 18Ah)

Giá: 680.000 đ

Giá bán: 650.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
640,000 VNĐ

MF55D23R/L (12V - 60Ah)

MF55D23R/L (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

N85 (R/L) (12V - 85Ah)

N85 (R/L) (12V - 85Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1260HS (12V - 6Ah)

TSM1260HS (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

-2%

TS12240W (12V - 24Ah)

TS12240W (12V - 24Ah)

Giá: 870.000 đ

Giá bán: 850.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
840,000 VNĐ

MF56318 (12V - 63Ah)

MF56318 (12V - 63Ah)

Giá: Liên hệ

N100 (12V - 100Ah)

N100 (12V - 100Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1270MFH (12V - 7Ah)

TSM1270MFH (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

-9%

TS12310 (12V - 31Ah)

TS12310 (12V - 31Ah)

Giá: 1.450.000 đ

Giá bán: 1.335.000 đ

MF75D23 (R/L) (12V - 65Ah)

MF75D23 (R/L) (12V - 65Ah)

Giá: Liên hệ

N120 (12V - 120Ah)

N120 (12V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1270MFW (12V - 7Ah)

TSM1270MFW (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

-5%

TS12400 (12V - 40Ah)

TS12400 (12V - 40Ah)

Giá: 1.420.000 đ

Giá bán: 1.350.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,320,000 VNĐ

MF80D26 (12V - 70Ah)

MF80D26 (12V - 70Ah)

Giá: Liên hệ

N150S (12V - 135Ah)

N150S (12V - 135Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1270 (12V - 7Ah)

TSM1270 (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

TS12700 (12V - 70Ah)

TS12700 (12V - 70Ah)

Giá: Liên hệ

N150 (12V - 140Ah)

N150 (12V - 140Ah)

Giá: Liên hệ

MF65D31 (R/L) (12V - 70Ah)

MF65D31 (R/L) (12V - 70Ah)

Giá: Liên hệ

TS12750 (12V - 75Ah)

TS12750 (12V - 75Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1290 (12V - 9Ah)

TSM1290 (12V - 9Ah)

Giá: Liên hệ

N150 (12V - 150Ah)

N150 (12V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

MF95D31(R/L) (12V - 80Ah)

MF95D31(R/L) (12V - 80Ah)

Giá: Liên hệ

TS12800 (12V - 80Ah)

TS12800 (12V - 80Ah)

Giá: Liên hệ

TSM12120H (12V - 12Ah)

TSM12120H (12V - 12Ah)

Giá: Liên hệ

MF58827 (12V - 88Ah)

MF58827 (12V - 88Ah)

Giá: Liên hệ

-3%

N200S 12V-180Ah

N200S 12V-180Ah

Giá: 3.300.000 đ

Giá bán: 3.200.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
3,100,000 VNĐ

N170CAT (12V - 170Ah)

N170CAT (12V - 170Ah)

Giá: Liên hệ

TS121000 (12V - 100Ah)

TS121000 (12V - 100Ah)

Giá: Liên hệ

N200S (12V - 182Ah)

N200S (12V - 182Ah)

Giá: Liên hệ

TS121200 (12V - 120Ah)

TS121200 (12V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

MF31S-800 (12V-100Ah)

MF31S-800 (12V-100Ah)

Giá: Liên hệ

-5%

N200 (12V - 200Ah

N200 (12V - 200Ah

Giá: 4.305.000 đ

Giá bán: 4.100.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
4,050,000 VNĐ

TS121500 (12V -150Ah)

TS121500 (12V -150Ah)

Giá: Liên hệ

MF31A-800 (12V-100Ah)

MF31A-800 (12V-100Ah)

Giá: Liên hệ

N200CAT (12V - 200Ah)

N200CAT (12V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

TS121600 (12V - 160Ah)

TS121600 (12V - 160Ah)

Giá: Liên hệ

N200Z (12V - 210Ah)

N200Z (12V - 210Ah)

Giá: Liên hệ

MF135F51 (12V - 120Ah)

MF135F51 (12V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

TS12180H (12V - 180Ah)

TS12180H (12V - 180Ah)

Giá: Liên hệ

MF160G51 (12V - 150Ah)

MF160G51 (12V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

TS122000 (12V - 200Ah)

TS122000 (12V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

MF210H52 (12V -200Ah)

MF210H52 (12V -200Ah)

Giá: Liên hệ

TS612 (6V - 1,2Ah)

TS612 (6V - 1,2Ah)

Giá: Liên hệ

TS650 (6V - 5Ah)

TS650 (6V - 5Ah)

Giá: 115.000 đ

TS 650 (6V - 5 Ah)

TS 650 (6V - 5 Ah)

Giá: 115.000 đ

TS6120 (6V - 12Ah)

TS6120 (6V - 12Ah)

Giá: 200.000 đ

TS61300 (6V - 130Ah)

TS61300 (6V - 130Ah)

Giá: Liên hệ

TS61500 (6V - 150Ah)

TS61500 (6V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

TS61600 (6V - 160Ah)

TS61600 (6V - 160Ah)

Giá: Liên hệ

-5%

MF58821/Din88R

MF58821/Din88R

Giá: 1.660.000 đ

Giá bán: 1.577.000 đ

TS21200 (2V - 120Ah)

TS21200 (2V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

TS21800 (2V - 180Ah)

TS21800 (2V - 180Ah)

Giá: Liên hệ

TS22000 (2V - 200Ah)

TS22000 (2V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

TS23000 (2V - 300Ah)

TS23000 (2V - 300Ah)

Giá: Liên hệ

TS24000 (2V - 400Ah)

TS24000 (2V - 400Ah)

Giá: Liên hệ

TS25000 (2V - 500Ah)

TS25000 (2V - 500Ah)

Giá: Liên hệ

NS40 (R/L) (12V - 35Ah)

NS40 (R/L) (12V - 35Ah)

Giá: Liên hệ

NS60 (R/L) (12V - 45Ah)

NS60 (R/L) (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

NS60S (R/L) (12V - 45Ah)

NS60S (R/L) (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

N50 (12V - 50Ah)

N50 (12V - 50Ah)

Giá: Liên hệ

N50Z (R/L) (12V - 60Ah)

N50Z (R/L) (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

N70 (12V - 70Ah)

N70 (12V - 70Ah)

Giá: Liên hệ

PTZ5S (12V - 4Ah)

PTZ5S (12V - 4Ah)

Giá: Liên hệ

PTX5 (12V - 5Ah)

PTX5 (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

N85 (12V - 85Ah)

N85 (12V - 85Ah)

Giá: Liên hệ

PT6A (12V - 6Ah)

PT6A (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

N100 (12V- 100 AH)

N100 (12V- 100 AH)

Giá: Liên hệ

PTX9 (12V - 9Ah)

PTX9 (12V - 9Ah)

Giá: Liên hệ

PTZ6L (12V - 6Ah)

PTZ6L (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

N100 (12V - 100Ah)

N100 (12V - 100Ah)

Giá: Liên hệ

PTX7A (12V - 7Ah)

PTX7A (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

N120 (12V - 120Ah)

N120 (12V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

PTX7L (12V - 7Ah)

PTX7L (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

N150S (12V - 135Ah)

N150S (12V - 135Ah)

Giá: Liên hệ

CMF 31S800 (12V - 100Ah)

CMF 31S800 (12V - 100Ah)

Giá: Liên hệ

N150 (12V - 150Ah)

N150 (12V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

CMF 31800 (12V - 100Ah)

CMF 31800 (12V - 100Ah)

Giá: Liên hệ

N150Z (12V - 160Ah)

N150Z (12V - 160Ah)

Giá: Liên hệ

N200S (12V - 180Ah)

N200S (12V - 180Ah)

Giá: Liên hệ

N200 (12V - 200Ah)

N200 (12V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

N200Z (12V - 210Ah)

N200Z (12V - 210Ah)

Giá: Liên hệ

-15%

GS N27 (12V - 27Ah)

GS N27 (12V - 27Ah)

Giá: 750.000 đ

Giá bán: 650.000 đ

MF 44B19L (12V - 40Ah)

MF 44B19L (12V - 40Ah)

Giá: Liên hệ

-18%

N30 (12V - 30Ah)

N30 (12V - 30Ah)

Giá: 780.000 đ

Giá bán: 660.000 đ

MF 46B24L(S) (12V - 45Ah)

MF 46B24L(S) (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

-11%

GS NS40 (12V - 32Ah)

GS NS40 (12V - 32Ah)

Giá: 850.000 đ

Giá bán: 765.000 đ

MF GTZ5S (12V - 3.5Ah)

MF GTZ5S (12V - 3.5Ah)

Giá: Liên hệ

MF 46B24R (12V - 45Ah)

MF 46B24R (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS40L (12V - 32Ah)

GS NS40L (12V - 32Ah)

Giá: 835.000 đ

GS NS40Z (12V - 35Ah)

GS NS40Z (12V - 35Ah)

Giá: 835.000 đ

MF GTZ5S-H (12V - 4Ah)

MF GTZ5S-H (12V - 4Ah)

Giá: Liên hệ

MF 55D23R (12V - 60Ah)

MF 55D23R (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS40ZL (12V - 35Ah)

GS NS40ZL (12V - 35Ah)

Giá: 835.000 đ

MF GTZ6V (12V - 5Ah)

MF GTZ6V (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

MF DIN60L-LBN (12V - 60Ah)

MF DIN60L-LBN (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS40ZL(S) (12V - 35Ah)

GS NS40ZL(S) (12V - 35Ah)

Giá: 835.000 đ

MF DIN60R/L (12V - 60Ah)

MF DIN60R/L (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS60 (12V - 45Ah)

GS NS60 (12V - 45Ah)

Giá: 875.000 đ

MF GT5A (12V - 5Ah)

MF GT5A (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS60L (12V - 45Ah)

GS NS60L (12V - 45Ah)

Giá: Liên hệ

MF GT6A (12V - 6Ah)

MF GT6A (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

MF 75D23R (12V - 65Ah)

MF 75D23R (12V - 65Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS60L(S) (12V - 45Ah)

GS NS60L(S) (12V - 45Ah)

Giá: 875.000 đ

MF 85D26L (12V - 75Ah)

MF 85D26L (12V - 75Ah)

Giá: Liên hệ

GS N50 (12V - 50Ah)

GS N50 (12V - 50Ah)

Giá: 1.000.000 đ

MF GT7A-H (12V - 7Ah)

MF GT7A-H (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

MF 85D26R (12V -75Ah)

MF 85D26R (12V -75Ah)

Giá: Liên hệ

GS N50L (12V - 50Ah)

GS N50L (12V - 50Ah)

Giá: 1.000.000 đ

MF GT9A (12V - 9Ah)

MF GT9A (12V - 9Ah)

Giá: Liên hệ

GS N50Z (12V - 60Ah)

GS N50Z (12V - 60Ah)

Giá: 1.160.000 đ

MF 95D31R (12V - 80Ah)

MF 95D31R (12V - 80Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS70 (12V - 65Ah)

GS NS70 (12V - 65Ah)

Giá: 1.305.000 đ

MF 105D31L (12V - 90Ah)

MF 105D31L (12V - 90Ah)

Giá: Liên hệ

MF 105D31R (12V - 90Ah)

MF 105D31R (12V - 90Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS70L (12V - 65Ah)

GS NS70L (12V - 65Ah)

Giá: 1.450.000 đ

GS N70 (12V - 70Ah)

GS N70 (12V - 70Ah)

Giá: 1.500.000 đ

GS 75D31 (R/L) (12V - 75Ah)

GS 75D31 (R/L) (12V - 75Ah)

Giá: 1.620.000 đ

GS 95D31R (12V - 80Ah)

GS 95D31R (12V - 80Ah)

Giá: 1.578.000 đ

GS N100A (12V - 90Ah)

GS N100A (12V - 90Ah)

Giá: 1.950.000 đ

GS N100 (12V - 100Ah)

GS N100 (12V - 100Ah)

Giá: 1.950.000 đ

-1%

GS N120 (12V - 120Ah)

GS N120 (12V - 120Ah)

Giá: 2.370.000 đ

Giá bán: 2.340.000 đ

GS N150A ( 12V - 140Ah)

GS N150A ( 12V - 140Ah)

Giá: 2.650.000 đ

-2%

GS N150 (12V - 150Ah)

GS N150 (12V - 150Ah)

Giá: 2.900.000 đ

Giá bán: 2.840.000 đ

-1%

GS N200 (12V - 200Ah)

GS N200 (12V - 200Ah)

Giá: 3.780.000 đ

Giá bán: 3.730.000 đ

GS N200Z (12V - 210Ah)

GS N200Z (12V - 210Ah)

Giá: 3.890.000 đ

NS40Z/ZL/ZS (12V-35AH)

NS40Z/ZL/ZS (12V-35AH)

Giá: 1.100.000 đ

DF40AL (12V-40AH)

DF40AL (12V-40AH)

Giá: 1.150.000 đ

NS40Z/ZL/ZS (35Ah)

NS40Z/ZL/ZS (35Ah)

Giá: 1.250.000 đ

NT50-N24 (12V-26AH)

NT50-N24 (12V-26AH)

Giá: 990.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
950,000 VNĐ

1111K (12V-100Ah)

1111K (12V-100Ah)

Giá: 24.500.000 đ

NX120-7 MF (12V-90Ah)

NX120-7 MF (12V-90Ah)

Giá: 1.980.000 đ

N50Z/L/R (12V-60AH)

N50Z/L/R (12V-60AH)

Giá: Liên hệ

NX110-5L (12V-75AH)

NX110-5L (12V-75AH)

Giá: 1.800.000 đ

NT50-N24 (26Ah)

NT50-N24 (26Ah)

Giá: 990.000 đ

NS60/L/S (45Ah)

NS60/L/S (45Ah)

Giá: 1.265.000 đ

-5%

MF 55B24L

MF 55B24L

Giá: 1.305.000 đ

Giá bán: 1.241.000 đ

-5%

CMF 50B 19 L

CMF 50B 19 L

Giá: 1.140.000 đ

Giá bán: 1.086.000 đ

-5%

CMF 50A R

CMF 50A R

Giá: 1.350.000 đ

Giá bán: 1.281.500 đ

-5%

MF 50L ( 26R -525)

MF 50L ( 26R -525)

Giá: 1.430.000 đ

Giá bán: 1.361.800 đ

-5%

MF 100 R

MF 100 R

Giá: 2.420.000 đ

Giá bán: 2.300.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
-5%

CMF 65D31 L/R ( 12V- 70 Ah )

CMF 65D31 L/R ( 12V- 70 Ah )

Giá: 1.921.000 đ

Giá bán: 1.830.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,800,000 VNĐ
-5%

MF N200 (12V-200AH)

MF N200 (12V-200AH)

Giá: 4.850.000 đ

Giá bán: 4.620.000 đ

-5%

CMF 80D26L/R (12v- 70 ah )

CMF 80D26L/R (12v- 70 ah )

Giá: 1.920.000 đ

Giá bán: 1.830.000 đ

44B19R/L (12V - 42AH)

44B19R/L (12V - 42AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NS40Z/L/LS (12V - 35AH)

NS40Z/L/LS (12V - 35AH)

Giá: Liên hệ

NX100-S6(L)S (12V - 45AH)

NX100-S6(L)S (12V - 45AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NX110-5/L (70Ah)

NX110-5/L (70Ah)

Giá: Liên hệ

50D20L (12V - 50AH)

50D20L (12V - 50AH)

Giá: Liên hệ

NX110-5 Z/L (75Ah)

NX110-5 Z/L (75Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

SMF N150 (150Ah)

SMF N150 (150Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

55565/59 (55Ah)

55565/59 (55Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

56220 (62Ah)

56220 (62Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

57113 (71Ah)

57113 (71Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

57219 (72Ah)

57219 (72Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

57820 (78Ah)

57820 (78Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

58014 (80Ah)

58014 (80Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

59042 (90Ah)

59042 (90Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

59043 (90Ah)

59043 (90Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

60044 (100Ah)

60044 (100Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

61042 (110Ah)

61042 (110Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
ẮC QUY PANASONIC

TC-95E41R/N100 (12V-100AH)

TC-95E41R/N100 (12V-100AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC-N100A (12V-90AH)

TC-N100A (12V-90AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC-95D31R (12V-80AAH)

TC-95D31R (12V-80AAH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC-65D31R/N70 (12V-70AAH)

TC-65D31R/N70 (12V-70AAH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC-N70A (12V-65AH)

TC-N70A (12V-65AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC- 65D26L/R (12V-65AH)

TC- 65D26L/R (12V-65AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC-55D23 L/R (12V-60AH)

TC-55D23 L/R (12V-60AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC- 48B26R/N50 (12V-50AH)

TC- 48B26R/N50 (12V-50AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC- 46B24L-R.S (12V-45AH)

TC- 46B24L-R.S (12V-45AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC- 38B20L-R.S (12V-35AH)

TC- 38B20L-R.S (12V-35AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

DIN 571L28

DIN 571L28

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N-38B19L/R

N-38B19L/R

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

DIN 58815

DIN 58815

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TC-210H52H

TC-210H52H

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

DIN 555H25L

DIN 555H25L

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N-46B24R/LS

N-46B24R/LS

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
-10%

WTZ5S-E (12V - 4Ah)

WTZ5S-E (12V - 4Ah)

Giá: 270.000 đ

Giá bán: 245.000 đ

-10%

WTZ5S (12V - 5Ah)

WTZ5S (12V - 5Ah)

Giá: 280.000 đ

Giá bán: 255.000 đ

N150 (12V-150AH)

N150 (12V-150AH)

Giá: Liên hệ

-8%

WP5S-3B (12V - 6Ah)

WP5S-3B (12V - 6Ah)

Giá: 280.000 đ

Giá bán: 260.000 đ

N120 (12V-120AH)

N120 (12V-120AH)

Giá: 2.700.000 đ

-8%

WP5AP (12V - 5Ah)

WP5AP (12V - 5Ah)

Giá: 280.000 đ

Giá bán: 260.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
255,000 VNĐ

WP20-12IE (12V-20AH)

WP20-12IE (12V-20AH)

Giá: 650.000 đ

NX120-7 (12V-85AH)

NX120-7 (12V-85AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
-9%

WTZ6V (12V - 6Ah)

WTZ6V (12V - 6Ah)

Giá: 360.000 đ

Giá bán: 330.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
325,000 VNĐ
-6%

WP12-12 (12V-12AH)

WP12-12 (12V-12AH)

Giá: 380.000 đ

Giá bán: 360.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
345,000 VNĐ

N70 (12V-70AH)

N70 (12V-70AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
-14%

WTZ6-VE (12V - 6Ah)

WTZ6-VE (12V - 6Ah)

Giá: 330.000 đ

Giá bán: 290.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
280,000 VNĐ

N50Z (12V-60AH)

N50Z (12V-60AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

WTZ7A-4BP (12V - 7Ah)

WTZ7A-4BP (12V - 7Ah)

Giá: 390.000 đ

WP7.5 - 12 (12V-7.5AH)

WP7.5 - 12 (12V-7.5AH)

Giá: Liên hệ

N50 (12V-50AH)

N50 (12V-50AH)

Giá: Liên hệ

-10%

WP7A-BS (12V - 7Ah)

WP7A-BS (12V - 7Ah)

Giá: 460.000 đ

Giá bán: 420.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
415,000 VNĐ

NS60 (12V-45AH)

NS60 (12V-45AH)

Giá: Liên hệ

NS40Z (12V-35AH)

NS40Z (12V-35AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N25 (12V-25AH)

N25 (12V-25AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
-16%

N25 2 CỌC

N25 2 CỌC

Giá: 743.500 đ

Giá bán: 643.500 đ

-5%

N40 (12V - 40 AH )

N40 (12V - 40 AH )

Giá: 1.008.000 đ

Giá bán: 960.000 đ

N25 5 CỌC

N25 5 CỌC

Giá: 595.000 đ

-5%

N50Z(12V- 50 AH)

N50Z(12V- 50 AH)

Giá: 1.326.000 đ

Giá bán: 1.263.000 đ

N30 2 CỌC

N30 2 CỌC

Giá: 647.000 đ

-5%

N70(12V -70AH )

N70(12V -70AH )

Giá: 1.560.000 đ

Giá bán: 1.485.000 đ

N30 5 CỌC

N30 5 CỌC

Giá: 657.000 đ

-5%

N85 ( 12V - 85 Ah )

N85 ( 12V - 85 Ah )

Giá: 1.770.000 đ

Giá bán: 1.688.000 đ

N32 2 CỌC

N32 2 CỌC

Giá: 713.000 đ

-5%

N100( 12V- 100 Ah )

N100( 12V- 100 Ah )

Giá: 2.120.000 đ

Giá bán: 2.020.000 đ

N32 5 CỌC

N32 5 CỌC

Giá: 723.000 đ

-5%

N120(12V- 120 Ah )

N120(12V- 120 Ah )

Giá: 2.652.000 đ

Giá bán: 2.526.000 đ

-5%

N150S (12V-150AH)

N150S (12V-150AH)

Giá: 2.930.000 đ

Giá bán: 2.792.000 đ

-5%

N200( 12V- 200 Ah )

N200( 12V- 200 Ah )

Giá: 4.095.000 đ

Giá bán: 3.900.000 đ

-5%

N200S( 12V - 185 Ah )

N200S( 12V - 185 Ah )

Giá: 3.798.000 đ

Giá bán: 3.618.000 đ

-5%

N200Z(12V - 210 Ah )

N200Z(12V - 210 Ah )

Giá: 4.305.000 đ

Giá bán: 4.100.000 đ

TX1000 (12V-100Ah)

TX1000 (12V-100Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N70/L (12V-70Ah)

N70/L (12V-70Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N50/L (12V-50Ah)

N50/L (12V-50Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NX120-7/L (12V-85Ah)

NX120-7/L (12V-85Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NS40Z/L/LS (12V-35Ah)

NS40Z/L/LS (12V-35Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NS40L (12V-35Ah)

NS40L (12V-35Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
SẠC ẮC QUY

DIN 61040 (12V-110AH)

DIN 61040 (12V-110AH)

Giá: Liên hệ

DIN 58540 (12V-85AH)

DIN 58540 (12V-85AH)

Giá: Liên hệ

DIN 57740 (12V-77AH)

DIN 57740 (12V-77AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

DIN 57440 (12V-74AH)

DIN 57440 (12V-74AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

DIN 56340 (12V-63AH)

DIN 56340 (12V-63AH)

Giá: Liên hệ

DIN 56140 (12V-61AH)

DIN 56140 (12V-61AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

MF 40B19L

MF 40B19L

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

48D26L -R

48D26L -R

Giá: Liên hệ

50D30R- L

50D30R- L

Giá: Liên hệ

55B24L

55B24L

Giá: Liên hệ

55B24RS - LS

55B24RS - LS

Giá: Liên hệ

55D23L- R (12V - 60Ah)

55D23L- R (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

HV12-12 (12V-12AH)

HV12-12 (12V-12AH)

Giá: Liên hệ

HV28-12 (12V-28AH)

HV28-12 (12V-28AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

HV24-12 (12V-24AH)

HV24-12 (12V-24AH)

Giá: Liên hệ

HV17-12 (12V-17AH)

HV17-12 (12V-17AH)

Giá: Liên hệ

N200 (12V - 200AH)

N200 (12V - 200AH)

Giá: Liên hệ

N200A (12V - 190AH)

N200A (12V - 190AH)

Giá: Liên hệ

N150A (12V - 140AH)

N150A (12V - 140AH)

Giá: Liên hệ

N120 (12V - 120AH)

N120 (12V - 120AH)

Giá: Liên hệ

Đối tác
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
Về chúng tôi

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 7h30 đến 17h30

Riêng CN: Từ 8h00 đến 12h00

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận tin từ Đại Thắng Battery
Fanpage
Cách thức thanh toán
agribanklogo
acblogo
Chứng nhận
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
Dịch vụ giao hàng
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
Facebook chat
zalo